Zestaw problemów i pytań synodalnych do przedyskutowanie w parafiach

Towarzysze podróży

a) Które ze wspólnot parafialnych są najliczniejsze i dlaczego?

b) Które ze wspólnot parafialnych są najmniej liczne i dlaczego?

c) Które ze wspólnot parafialnych przeżywają kryzys i dlaczego?

d) Które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w kościele i dlaczego?

e) Co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu?

Słuchanie

a) W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?

b) Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie?

c) Jak wygląda w Archidiecezji tolerancja wobec tych, którzy mają inne poglądy niż oficjalne stanowisko Kościoła?

d) Jaki jest wkład osób konsekrowanych w słuchiwanie się w głos Boga i Kościoła?

e) Jaki jest zakres zabierania głosu przez mniejszości, a zwłaszcza osoby doświadczające ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

Zabieranie głosu

a) Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?

b) Jakie są możliwości zabierania głosu osób świeckich w sprawach kościelnych?

c) Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?

d) Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)?

e) Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?

Celebrowanie

a) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?

b) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują najważniejsze decyzje?

c) W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?

d) Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?

e) Jakie są mankamenty w celebracji i modlitwie w obszarze parafii, dekanatu i diecezji?

Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji

a) W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła?

b) Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?

c) Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?

d) W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.)?

e) W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny oraz w jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo?

Dialog w Kościele i społeczeństwie

a) W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?

b) Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?

c) W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?

d) W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności (na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę)?

e) Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej (w jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie).

Ekumenizm

a) Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?

b) Co nas łączy i jak razem podążamy?

c) Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?

d) Jakie są trudności we wspólnym podążaniu?

e) Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?

Władza i uczestnictwo

a) Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym (w jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?

b) W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?

c) W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? (w jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje?)

d) Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich (czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym?

e) Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?

Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

a) Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji i jak je można ulepszyć?

b) Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?

c) Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?

d) Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?

e) Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia (jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym)?

Formowanie się w synodalności

a) W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?

b) Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?

c) Co należy jak najszybciej zmienić w Kościele Krakowskim?

d) Jak poprawić atmosferę w parafii i dekanacie?

e) Co jest mocną stroną Archidiecezji Krakowskiej, duchowieństwa, wiernych świeckich?

 

Ostatnia modyfikacja Listopad 7th, 2021

Intencje mszalne: 4 – 10 października 2021 r.

Poniedziałek – 4 października 2021 r.

17.00 – śp. Helena Najbor (int. od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Pod Jaroszowicką Górą”)

18.00 – śp.  Augustyn Bielarz (int. od przyjaciół ze Śląska)

Wtorek – 5 października 2021 r.

17.00 – śp. Barbara Grzyb (8 rocz. śmierci)

18.00 – śp. Danuta Cholewa (int. od dzieci szwagra Jana Cholewy)

Środa – 6 października 2021 r.

17.00 – śp. Maria Gwiazdoń (int. od syna Krzysztofa z rodziną)

18.00 – śp. Franciszek Kręcioch (int. od szwagierki Aleksandry z rodziną, chrześnicy Anny Kwarciak, Renaty i Franciszka Kwaśniewskich oraz Franciszka Kwarciaka)

Czwartek – 7 października 2021 r.

17.00 – śp. Józef Gałuszka (int. od siostrzenicy Katarzyny Wygoda z rodziną z Andrychowa, siostrzenicy Agaty z rodziną z Jaszczurowej oraz Anny i Tomasza Mamcarczyk z dziećmi)

18.00 – śp. Józefa-Ewa Manderla (int. od rodziny Krzystoń)

Piątek – 8 października 2021 r.

17.00 – śp. Maria Pawela (int. od Sołtys i Rady Sołeckiej oraz koleżanek ze Stowarzyszenia na Zbywaczówce)

18.00 – śp. Maria Cholewa (int. od Danuty Cholewa z rodziną, rodziny Czechowiczów z Zaskawia oraz rodziny Piątek)

Sobota – 9 października 2021 r.

17.00 – śp. Stanisława Cholewa (int. od Józefy Leń z rodziną)

18.00 – śp. Zenon Molendowicz (14 rocz. śmierci), jego dzieci: Marian, Zofia, Stanisław, synowa Aleksandra

Niedziela – 10 października 2021 r.

  7.00 – śp. Julia i Maria Traczyk

  9.00 – śp. Franciszka i Andrzej Książek, Zofia i Józef Buda, syn Stanisław

11.00 – śp. Franciszek Mamcarczyk i jego rodziców

16.00 – śp. Franciszek Frączek (int. od żony Stanisławy, córki Hani i syna Ryśka)

Ostatnia modyfikacja Październik 2nd, 2021

Dekret Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

17 października 2020

Dekret dotyczący dyspensy od obowiązku

uczestnictwa we Mszy świętej

Zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymaga od duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej odnowionej gorliwości w stałym towarzyszeniu Wiernym, którzy szczególnie w warunkach niepewności potrzebują Chrystusowego umocnienia.

  1. W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „żółtą lub czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.
  2. Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.
  3. Na Księżach Proboszczach spoczywa obowiązek precyzyjnego poinformowania wiernych o obowiązujących zasadach zgromadzenia liturgicznego oraz o powyższej dyspensie.
  4. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się przywrócić bądź kontynuować transmisje nabożeństw poprzez dostępne środki przekazu. Szczególnie osoby korzystające z dyspensy będą dzięki temu mogły wyrazić łączność ze wspólnotą i przez wzmożoną osobistą modlitwę wyjednywać światu ocalenie.
  5. Obrzęd Komunii Świętej należy tak sprawować, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust, z zachowaniem takiej właśnie kolejności rozdawania Komunii.
  6. Nie ulegają zmianie szczególne warunki sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, które uwzględniają zastosowanie w konfesjonałach folii ochronnej nadającej się do częstej dezynfekcji. Możliwe są również, po konsultacji z zainteresowanymi chorymi    i ich rodzinami odwiedziny kapłana z sakramentami w ich domu.
  7. Zachowuje ważność polecenie, by raz w tygodniu, kiedy pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawiana była w parafiach Msza Święta według formularza w czasie pandemii.

Na czas podejmowania duchowych wysiłków, każdemu według jego stanu i powołania, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Bogu przez przyczynę Świętych Patronów.

+ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Ostatnia modyfikacja Październik 17th, 2020

Numer konta bankowego parafii

BANK BBS O/WADOWICE
ul. Lwowska 72a
69 8111 1019 2002 2003 5657 0002

Ostatnia modyfikacja Kwiecień 4th, 2020